Türkiye'de BMX'in Sesi! | Voice of BMX in Turkey!Dernegimiz, yetişmekte olan nesile spor bilinci ve alışkanlığını kazandırmak, BMX sporunun Türkiye’de gelişimine katkıda bulunarak, bu spor dalında ulusal ve uluslararası müsabakalarda yarışacak sporcu yetiştirmek, tüm vatandaşlarımızın mutlaka bir spor branşı ile ilgilenmelerini, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını bedenen zihnen ve ruhen gelişmelerini sağlamak, sporcu ahlaki ile önce kendilerine, ailelerine, çevresine, vatana ve millete faydalı, maddi ve manevi yönden gelişmiş sağlıklı bir toplum oluşturmak, üyeler arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmek, ulusal ve uluslar arası çapta sporcuları birbirleriyle tanıştırmak, aralarında her türlü yardımlaşmayı sağlamak, spor vesilesi ile halkımızı sosyal yönden gelişmiş, dinamik, sağlıklı kılmak amacı ile kurulmuştur.